0 votes
by
Здравейте мили хора. Ррез последните няколко дни, откакто лятото е в разгара си лаптопа ми много прегрява. Вярно е, че и аз не го оставям да си почине, понеже откакто работя от нас всичко се върти около въпросния Lenovo T440 - и офисните дейности и забавленията, а понякога и децата. Пластмасата, където е клавиатурата е много гореща, понякога пари дори. Кажете моля, какво да правя за да не изгори нещо.

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.
Добре дошли в най-авторитетния сайт, където ще получите бързи и компетентни отговори на всички свои въпроси. Нека да не оставим незададен въпрос и нека всички отговори бъдат смислени и конструктивни.
...